Kiểm tra hoạt động các điểm điện thoại, Internet công cộng và các trạm VSAT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 25/10/2010 đến ngày 01/11/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã tiến hành kiểm tra hoạt động của các điểm điện thoại công cộng, Internet công cộng và các trạm VSAT trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 18 điểm truy nhập Internet công cộng, 03 điểm truy nhập điện thoại công cộng tại 4 huyện gồm: Huyện Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông và Tương Dương; 04 trạm VSAT tại xã Hữu Khuông, Nhôn Mai huyện Tương Dương và xã Mường Ải huyện Kỳ Sơn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các điểm Internet công cộng hoạt động tương đối tốt, đáp ứng được cơ bản nhu cầu sử dụng internet của nhân dân, đặc biệt là phục vụ học sinh tìm kiếm tài liệu, học tập; đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh của địa phương. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra kiến nghị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng Internet đến mọi người dân cũng như các quy định về quản lý trò chơi trực tuyến. Đối với các điểm truy nhập điện thoại công cộng chỉ nên duy trì ở điểm bưu điện văn hóa xã, vì sóng di động đã được phủ rộng khắp nên người dân chủ yếu sử dụng điện thoại di động.

Đối với các vùng có điều kiện khó khăn như một số xã tại các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn hiện đang sử dụng trạm VSAT, nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc của người dân rất cao, đặc biệt là các cấp chính quyền địa phương và các đồn biên phòng phục vụ đảm bảo an ninh biên giới. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình hiểm trở sông suối nhiều, hiện tại chỉ có thể sử dụng VSAT. Các trạm VSAT chủ yếu hoạt động sử dụng PIN mặt trời nên phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đoàn kiểm tra kiến nghị các trạm có thể sử dụng nguồn thủy điện nhỏ hoặc sử dụng ắc quy dự phòng, máy nổ.

Minh Hải

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)