Thanh Hoá: Giao ban Báo chí - Xuất bản tháng 10

(Mic.gov.vn) - Sáng 25/10, Ban Tuyên giáo tỉnh Uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Uỷ, Hoàng Minh Tường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan báo đài trong tỉnh.

Trong tháng 10/2010, các cơ quan báo chí trong tỉnh (Báo Thanh Hoá, Đài PTTH tỉnh, Báo văn hoá và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ mục đích đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hoá - xã hội, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội – an ninh - quốc phòng trên quê hương Thanh Hoá.

Các văn phòng đại diện, cơ quan, phóng viên thường trú báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phản ánh tương đối toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; giáo dục, y tế…tuyên truyền các hoạt động đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và lễ hội Lam Kinh năm 2010; tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tập trung chủ đề “Xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”; tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam; người cao tuổi; tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày truyền thống của các cơ quan Đảng, Chính quyền; tuyên truyền cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp nói chung, trong đó có khu công nghiệp Nghi Sơn nói riêng, tuyên truyền: “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tích cực, chủ động tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão,...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Thắng, trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh Uỷ ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và Địa phương đã cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị, tình hình của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh - trật tự, đúng định hướng tuyên truyền. Đồng chí nhấn mạnh trong tháng 11 các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVII ; tuyên truyền Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI; tuyên truyền khí thế thi đua hoàn thành nhiệm vụ 2010; tuyên truyền “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền khu kinh tế Nghi Sơn (giải phóng mặt bằng, tái định cư, chống lấn chiếm, đầu tư vào những dự án đang triển khai); tuyên truyền một số ngày kỷ niệm lớn trong tháng: Cách mạng tháng Mười, ngày Nhà giáo Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 8; tuyên truyền sản xuất vụ đông, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc; Chủ động tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,....

Lương Hiền

Sở TT&TT Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)