Phát triển, quản lý, khai thác trạm BTS tại Điện Biên: Cần tuân thủ những quy định của pháp luật

(Mic.gov.vn) - Những năm gần đây, nhu cầu trao đổi thông tin của người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng lớn, kéo theo số lượng thuê bao điện thoại di động tăng đột biến. Ngoài nhiệm vụ đáp ứng việc phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đã tích cực xây dựng, lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) để mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới nhằm phục vụ tốt nhu cầu được thông tin của người dân.


Chạy đua với việc phát triển hạ tầng mạng, một số doanh nghiệp xây dựng và khai thác chưa chú trọng tới công tác kiểm định công trình BTS và công bố sự phù hợp theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên đã tiến hành thanh tra diện rộng trạm BTS tại 5/6 doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông và tiến hành đo độ an toàn tiếp đất chống sét tại một số trạm BTS ở 6/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Theo số liệu thống kê cuối năm 2007, toàn tỉnh có 65 trạm BTS, song đến thời điểm 30/6/2010, chưa đầy 3 năm số lượng trạm BTS của 6 nhà mạng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng lên 509 trạm và được lắp đặt trên 356 cột (kể cả các cột truyền hình và cột của các lực lượng vũ trang trong tỉnh).

Qua công tác thanh, kiểm tra nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động đã cơ bản đảm bảo phát triển đúng theo quy hoạch của ngành, của địa phương; đáp ứng công tác thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhu cầu trao đổi thông tin của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành và khai thác các trạm BTS, các doanh nghiệp đã bộc lộ một số hạn chế; nhất là chưa chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về các thủ tục hành chính bắt buộc, như giấy chứng nhận kiểm định, bản công bố sự phù hợp của công trình viễn thông. Theo kết luận số 390 ngày 29/9/2010 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, số trạm có giấy chứng nhận kiểm định chỉ đạt 54,2%; và số trạm được công bố sự phù hợp 32,8%; một số trạm chưa đảm bảo độ an toàn tiếp đất chống sét. Đặc biệt, ở một số ít trạm chỉ số đo độ an toàn tiếp đất, chống sét vượt hơn 10 lần mức cho phép và đó là mối nguy cơ tiềm ẩn gây thiệt hại về tài sản cũng như an toàn tính mạng cho người dân ở gần các trạm BTS...

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của người dân cũng như phát triển kinh doanh, nhìn chung các doanh nghiệp đã thực hiện khá tốt các thủ tục trước khi phát triển các trạm BTS. Tuy nhiên, để sớm hoàn thành kế hoạch của cấp trên giao các đơn vị đã xây dựng, phát triển ồ ạt các trạm mà chưa chú ý đến việc hoàn tất hồ sơ kiểm định và công bố sự phù hợp cho các trạm BTS khi đã đưa vào vận hành, khai thác. Thứ nữa, quá trình xây dựng, vận hành và khai thác các trạm BTS của các doanh nghiệp cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, như: Việc kiểm định và công bố sự phù hợp cho các trạm BTS còn phụ thuộc vào các đơn vị ngành dọc; việc xin cấp phép xây dựng trạm BTS tương đối phức tạp, như: Phải xin cấp phép của nhiều cơ quan, đơn vị và đất xây dựng trạm phải là đất thổ cư... Bên cạnh đó, nạn trộm cắp thiết bị tại các trạm BTS xảy ra thường xuyên gây khó khăn trong việc quản lý, khai thác, phục vụ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt của các doanh nghiệp.

Nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển và đưa vào khai thác có hiệu quả các trạm BTS, Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp có ý kiến với tổng công ty, tập đoàn sớm hoàn thiện các thủ tục hành chính bắt buộc cho những trạm chưa được kiểm định và công bố sự phù hợp; khắc phục ngay hệ thống tiếp đất chống sét của một số trạm theo đúng tiêu chuẩn quy định; tránh sự cố có thể xảy ra. Đồng thời, báo cáo và kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về giấy phép xây dựng trạm; việc kiểm định và công bố sự phù hợp, việc phân cấp quản lý... nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và đưa vào khai thác có hiệu quả các trạm BTS trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

Thịnh Linh-Minh Đức

Sở TT&TT Điện Biên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)