Thanh tra kết quả thực hiện nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ tại Sở TT&TT, Bưu điện tỉnh, VNPT Đắk Lắk-Đắk Nông

(Mic.gov.vn) - Ngày 14/10, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã tiến hành thanh tra kết quả thực hiện nghị định 119/2004/NĐ-CP, ngày 19/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng an ninh tại 03 đơn vị: Sở TT&TT, Bưu điện tỉnh và VNPT Đắk Lắk-Đắk Nông.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị định 119 của Chính phủ tại các đơn vị, việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng, việc phối hợp với cơ quan quân sự địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, công tác xây dựng lực lượng tự vệ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Ngoài ra, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng của một số cán bộ Sở TT&TT và kiểm tra nhận thức nhiệm vụ của lực lượng tự vệ. Kết quả kiểm tra, đơn vị được công nhận đạt loại khá.

Đánh giá về công tác triển khai thực hiện của các đơn vị được thanh tra, Thanh tra Bộ Quốc phòng nhận định trong thời gian qua Sở TT&TT, Bưu điện tỉnh, VNPT Đắk Lắk-Đắk Nông đã tổ chức, triển khai tốt các nội dung của Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng tại đơn vị, hệ thống thông tin liên lạc của tỉnh phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, là cơ sở quan trọng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phục vụ đời sống dân sinh và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ của tỉnh.

Để khắc phục các tồn tại trong việc triển khai thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ, đoàn thanh tra đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, góp phần  nâng cao nhận thức về quốc phòng, về nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với quốc phòng, an ninh, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các văn kiện đảm bảo sẳn sàng chiến đấu, đặc biệt là kế hoạch huy động tiềm lực của ngành để đáp ứng nhu cầu quốc phòng của tỉnh trong thời kỳ đầu chiến tranh và kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến…

Trần Ngọc Bổng

Sở TT&TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)