Lào Cai: Giao ban báo chí quý III năm 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 13/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý III năm 2010 và định hướng hoạt động quý IV năm 2010. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh; đại diện Văn phòng thường trú, phóng viên thường trú các báo Trung ương tại Lào Cai và đại diện phòng PA83 Công an tỉnh Lào Cai.


Theo báo cáo đánh giá, trong quý III/2010, các cơ quan báo chí, xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của trung ương và của tỉnh. Tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Bí thư chi bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền chủ trương của Tỉnh ủy về việc lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; công tác thu nộp ngân sách; công tác chủ động phòng chống bệnh lợn tai xanh…

Đánh giá một số tồn tại của công tác báo chí trong quí III, Sở Thông tin và Truyền thông nêu một số bản tin nộp lưu chiểu không đúng quy định (phát hành trước khi nộp lưu chiểu), thực hiện không đúng theo các nội dung ghi trong giấy phép: tự ý gộp số, tăng trang vượt quá số trang so với giấy phép, ghi sai số giấy phép bản tin; Trung tâm truyền hình cáp Lào Cai chưa thực hiện các nội dung liên quan đến đợt thanh tra năm 2009 nhằm đảm bảo cho hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tại Lào Cai tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận việc nâng cao chất lượng thông tin trên báo chí và các bản tin; các thông tin phản biện, tính chiến đấu trên báo báo chí còn chưa nhiều, tập trung thực hiện phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; nêu gương tốt người tốt, gương điển hình tiên tiến và đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV…

Hội nghị đã thống nhất định hướng công tác tuyên truyền trong quý IV/2010: Tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, đẩy mạnh phản ánh kết quả thực hiện các đề án, Nghị quyết chuyên đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 30a, lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp; công nghiệp, dịch vụ thương mại; công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Tuấn Anh

Sở TT&TT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)