Sở TT&TT Quảng Nam giao ban Cụm các huyện đồng bằng về thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 12/10/2010, tại UBND huyện Thăng Bình, đ/c Nguyễn Vân Tá- Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam chủ trì giao ban cụm đồng bằng các huyện, thành phố theo định kỳ để nghe báo cáo tình hình hoạt động trên các lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trong quý III/2010 và triển khai nhiệm vụ của các tháng còn lại từ nay đến cuối năm 2010.

Tham dự hội nghị giao ban có Đại diện phòng PA83-Công an tỉnh, Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  và Đại diện lãnh đạo các phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh- Đài Truyền thanh phát lại truyền hình các huyện thành phố: Thăng Bình, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh.

Tại hội nghị giao ban, các đơn vị đã thảo luận, nêu ý kiến về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và thanh tra… trong thời gian qua. Nội dung trao đổi gồm: cơ sở vật chất, chính sách, chế độ, việc quản lý các điểm kinh doanh sách báo, điểm photo copy, các cơ sở in, các điểm internet; số lượng thuê bao truyền hình cáp tại địa phương; về tổ chức, nhân sự làm công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, xuất bản của địa phương do phòng Văn hoá - Thông tin  thực hiện quản lý cũng như kinh phí hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, chế độ, chính sách, số lượng cán bộ phụ trách… của Đài Truyền thanh- Đài Truyền thanh phát lại truyền hình các huyện.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị giao ban đã đánh giá cao kết quả mà các địa phương đã đạt được trong lĩnh vực Thông tin và truyền thông trong quý III/2010, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như: chế độ nhuận bút, văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV (Liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ ngày 27/7/2010 về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh); số liệu doanh nghiệp viễn thông, vấn đề quản lý trạm BTS, đào tạo công nghệ thông tin, thanh tra... Trên cơ sở đó đã chỉ ra những hạn chế cần lưu ý khắc phục, chấn chỉnh các nội dung thông tin quảng cáo theo đúng quy định của Pháp luật. Ngoài ra, các phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố đề nghị Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí và nhân lực để phòng Văn hoá và Thông tin thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghệ thông tin tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Vân Tá- Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trên và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2010. Đồng thời Sở TT&TT sẽ tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các phòng Văn hoá - Thông tin, Đài Truyền thanh- Đài Truyền thanh phát lại truyền hình các huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương , đơn vị.

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)