Lai Châu giao ban báo chí quý III: Tiếp tục nâng cao chất lượng báo chí

(Mic.gov.vn) - Chiều 12/10/2010, Sở thông tin & Truyền thông Lai Châu phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2010. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Sơn- Phó ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, các đồng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các cơ quan có các ấn phẩm mang tính báo chí. Đồng chí Nguyễn Minh Hiệu- Phó giám đốc Sở thông tin & Truyền thông chủ trì hội nghị.


Trong quý III, Sở thông tin và truyền thông đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh: Cấp giấy phép xuất bản cho các cơ quan, đơn vị có các ấn phẩm báo chí; tiếp nhận và tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu của các cơ quan báo chí; Ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng, các định hướng của Đảng. Về cơ bản, trong thời gian qua các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, chính xác và khách quan các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Báo cáo về hoạt động báo chí quý III do ban Tuyên giáo trình bày nêu rõ: Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng định hướng. Chất lượng nội dung, hình thức các loại báo chí tiếp tục được duy trì, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhiều sự kiện quan trọng diễn ra và đã được các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời như: Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Kỳ họp thứ 16, 17 HĐND tỉnh; các ngày kỷ niệm lớn của đất nước… Các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hàng tháng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo sát với thực tiễn, hướng vào những vấn đề trọng tâm, cấp thiết của tỉnh: Phản ánh không khí thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Trong quý IV, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2010, phương hướng, mục tiêu năm 2011. Chú trọng giới thiệu những kinh nghiệm hay, những bài học quý, những kết quả mang tính đột phá, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó báo chí cũng cần phản ánh những tồn tại, hạn chế và các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2010 nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hiệu- Phó giám đốc Sở thông tin & truyền thông đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện nghiêm túc luật báo chí và theo định hướng của Ban tuyên giáo để làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong thời đại mới.

Nguyễn Chanh

Sở TT&TT Lai Châu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)