Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam giao ban báo chí quý III năm 2010

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý III năm 2010. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, phòng PA25- Công an tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Nam, các bản tin đã tới dự.

Nhìn chung, trong quý III, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phản ánh trung thực và kịp thời tình hình thời sự, chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; Các tin bài về tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc như: 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm như: ngày truyền thống CAND và 5 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; 122 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; 95 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; kỷ niệm ngày truyền thống của 60 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP; 65 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện; 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Tư pháp; Tài chính; Văn hoá;…Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III; 115 năm Ngày thành lập tỉnh; khai giảng năm học mới; tháng An toàn giao thông và văn hoá giao thông.

Báo chí đã thực hiện khá tốt một số nội dung tuyên truyền như: tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tuyên truyền về kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể gắn với việc tiếp tục thực hiện những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch HCM trong giai đoạn cách mạng mới; và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Qua thảo luận, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác tuyên truyền của báo chí. Hội nghị cũng thống nhất nội dung định hướng trong quý IV năm 2010, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội trọng tâm là: công tác tuyên truyền chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Tuyên truyền về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cộng (ADMM+); Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị, Thông báo Kết luận số 316-TB/TW ngày 15/3/2010 của Bộ Chính trị về việc hướng dẫn việc công bố và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, Đảng viên, nhân dân vào các Dự thảo văn kiện Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đề nghị các báo đăng các văn kiện sau: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng); tuyên truyền về kết quả Đại hội và phản ánh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX - sự kiện chính trị thời sự đặc biệt quan trọng của tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tiếp tục tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là biểu dương những tấm gương điển hình trong lao động và học tập với những kết quả cụ thể, thiết thực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)