Hội nghị Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất

(Mic.gov.vn) - Ngày 06/10/2008, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm kịp thời, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc ban hành và thực hiện Quy chế về cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí khai thác, tìm hiểu thông tin chính thống để kịp thời đưa thông tin chính xác đến với người đọc, người nghe, người xem.


Ngày 08/10/2010, tại Thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí lần thứ Nhất và sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo và Người phát ngôn của các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và người phát ngôn của UBND cấp huyện, thành phố và đặc biệt là sự có mặt của đông đảo lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, thông tấn địa phương và Trung ương hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian làm việc, Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh, báo cáo một số quy định liên quan hoạt động báo chí và14 tham luận, báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí về  những nội dung liên quan đến thực hiện Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tỉnh Kon Tum có 3 cơ quan báo chí, có 100 Hội viên Hội nhà báo VN và 47 Phóng viên được cấp Thẻ nhà báo để hành nghề. Đồng thời ở Kon Tum còn có bộ phận thường trú của TTXVN, Thường trú báo Nhân dân và  phóng viên báo chí TW khác thường xuyên đến tác nghiệp tại tỉnh.

Ngày 28/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/10/2008, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm kịp thời, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc ban hành và thực hiện Quy chế về cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí khai thác, tìm hiểu thông tin chính thống để kịp thời đưa thông tin chính xác đến với người đọc, người nghe, người xem.

Việc UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh là nhằm tạo điều kiện cho  phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, thuận lợi tiếp cận nguồn thông tin chính thống, thể hiện rõ quan điểm, định hướng thông tin của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau 2 năm thực hiện, các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt Quyết định 48/QĐ-UBND, đã cử người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc ủy quyền cho người có năng lực, trách nhiệm thay thế, làm Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí có nguồn thông tin chính thống, đầy đủ, chính xác phục vụ công tác tuyên truyền.

Thời gian qua, báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí TW thường trú tại tỉnh đã có nhiều cố gắng tích cực, phản ánh khá toàn diện tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đã phản ảnh kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với các sự kiện chính trị lớn của tỉnh và của đất nước, những vấn đề thời sự được sự quan tâm của đông đảo công chúng, như : Tiến trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp;tình hình thiệt hại và khắc phục thiệt hại do bão lũ, thiên tai; công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, vật nuôi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn v.v…phục vụ tốt cho công tác thông tin,tuyên truyền, góp phần tích cực cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Bên cạnh những thuận lợi tích cực, để khắc phục những tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong việc khai thác thông tin , UBND tỉnh đề nghị:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt phổ biến sâu rộng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh, làm cho CBCC và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng quy chế, đồng thời thực hiện tốt quyền và trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của mỗi tổ chức, công dân theo quy định của Luật báo chí.Khi có sự thay đổi Người phát ngôn, phải kịp thời thông báo cho cơ quan QLNN ( UBND tỉnh và Sở TTTT) và các cơ quan thông báo chí của địa phương, các cơ quan báo chí thường trú của TW trên địa bàn tỉnh.

- Cùng với việc cử người phát ngôn, cần xây dựng và ban hành Quy chế phát ngôn cho báo chí tại đơn vị, địa phương mình; tổ chức tốt việc định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí thông qua các buổi Họp báo ở từng đơn vị, địa phương, thông báo nhanh, chính xác những thông tin chính thống về tình hình kinh tế-xã hội, nhiệm vụ và kết quả hoạt động từng thời gian của đơn vị, địa phương để báo chí nắm bắt, phản ảnh.

- Lãnh đạo cơ quan báo chí cần quan tâm tạo điều kiện cho Biên tập viên, phóng viên thường xuyên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

-Trong hoạt động thông tin, báo chí cần chú ý bảo mật thông tin theo những quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, không để kẻ địch lợi dụng sơ hở thông tin, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã chọn.

UBND tỉnh Kon Tum cũng đề nghị Bộ TT&TT cần tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các địa phương.

Báo chí là kênh thông tin quan trọng phục vụ đắc lực cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, là diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm hướng tới xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định và phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự ổn định, phát triển chung của đất nước.Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí TW và địa phương đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh và mong muốn trong thời gian tới, báo chí tiếp tục phát huy tốt những thành quả đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chung của tỉnh, của Đất nước.
 

Tôn Bảo

Sở TT&TT tỉnh Kon Tum

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)