Bắc Giang tổng kết công tác điều tra thống kê hiện trạng dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 7/10/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều tra thống kê hiện trạng dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010. Đồng chí Bùi Văn Hải- phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.


Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự chú trọng tạo điều kiện của UBND các huyện, thành phố, cuộc điều tra đã được thực hiện tiến độ và các yêu cầu kế hoạch đặt ra. Ban chỉ đạo tỉnh đã triển khai tập huấn từng cấp, từng nội dung của mẫu biểu. Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo đã kịp thời sửa đổi cách thức thu nhập dữ liệu phù hợp thực tế và yêu cầu của chuyên ngành. Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, tổ điều tra của các xã, thị trấn, trưởng các thôn, bản, tổ dân phố đã tích cực triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo về thời gian, tiến độ và khối lượng công việc. Một số vùng đặc biệt khó khăn, dân cư thưa thớt, song nhờ có sự tích cực và trách nhiệm của các trưởng thôn, bản nên vẫn hoàn thành đúng tiến độ.

Việc xử lý kết quả, nghiệm thu các mẫu phiếu đảm bảo khoa học, chính xác. Việc sử dụng kinh phí đảm bảo chi trả đúng, đủ và linh hoạt. Đối với các huyện, mặc dù kinh phí về chậm, vẫn tập trung chỉ đạo điều tra theo tiến độ đề ra, nhiều địa phương đã tạm ứng từ nguồn ngân sách huyện để kịp thời chi trả.

Tuy nhiên, kết quả phúc tra đã cho thấy ở một số huyện, thành phố tỷ lệ sai số vẫn còn cao (phiếu 03,04) do công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương còn hạn chế, lực lượng giám sát mỏng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải- phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được đồng thời yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tiếp tục xác minh những số liệu còn nghi vấn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và tổ chức công bố kết quả cuộc điều tra. Trên cơ sở số liệu của cuộc điều tra này, tỉnh và các huyện, thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi, quản lý cũng như có định hướng hỗ trợ các dịch vụ trên đối với những vùng khó khăn, chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang trong những năm tới.

Nhân dịp này, 04 tập thể và 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 24 tập thể và 22 cá nhân được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang khen thưởng vì có nhiều thành tích thực hiện cuộc điều tra./.

Vân Hồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)