Sở TT&TT Bắc Giang giao ban báo chí quý III năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý III năm 2010. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, phòng PA25- Công an tỉnh; hội Nhà báo và lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Giang đã tới dự.


Trong quý III/2010, các cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, bám sát nội dung định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các chủ trương mới đề ra theo từng tháng của Trung ương và của tỉnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Các cơ quan báo, đài đã tập trung tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc như: 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; các ngành Tuyên giáo; Tư pháp; Tài chính; Văn hoá; Bưu điện;…Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III; 115 năm Ngày thành lập tỉnh; khai giảng năm học mới; tháng An toàn giao thông và văn hoá giao thông.

Báo chí đã thực hiện khá tốt một số nội dung tuyên truyền như: tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tuyên truyền về kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể gắn với việc tiếp tục thực hiện những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch HCM trong giai đoạn cách mạng mới; đồng thời phản ánh khí thế lao động và sản xuất của nhân dân các địa phương hướng tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Qua thảo luận, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác tuyên truyền của báo chí Bắc Giang như: một số thông tin còn chậm, đôi khi còn sai sót không đáng có.

Hội nghị cũng thống nhất nội dung định hướng trong quý IV năm 2010, các cơ quan báo chí địa phương, các báo Trung ương thường trú tại Bắc Giang sẽ tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội trọng tâm là: tuyên truyền trước thềm Đại hội và phản ánh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII - sự kiện chính trị thời sự đặc biệt quan trọng của tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tuyên truyền kết quả và việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống; tiếp tục tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là biểu dương những tấm gương điển hình trong lao động và học tập với những kết quả cụ thể, thiết thực; phản ánh kết quả thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…

Vân Hồng

Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)