Sở TT&TT Đắk Lắk: Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác thông tin và truyền thông 9 tháng đầu năm 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/9, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác TT&TT 9 tháng đầu năm 2010 với lãnh đạo phòng Văn hóa-Thông tin, Đài truyền thanh –Truyền hình của 9 đầu cầu trong tỉnh. Các đơn vị còn lại như Buôn Đôn, Cư’Mgar, Cư kuin, TP.Buôn Ma Thuột tham dự giao ban tại phòng họp của Sở TT&TT.


Nội dung hội nghị tập trung đánh giá công tác QLNN về lĩnh vực TT&TT trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2010, đồng thời phổ biến một số văn bản mới của Chính phủ, của Bộ TT&TT liên quan đến hoạt động của ngành như Quyết định số 1065/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, Quyết định 1755/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”; Thông tư 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV, ngày 27/7/2010 của Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình thuộc UBND cấp huyện, thị xã, thành phố…

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở TT&TT đã tiếp thu và giải trình một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác TT&TT ở cấp huyện thời gian qua, trao đổi những bất cập trong công tác tổ chức, hoạt động của các Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp cơ sở. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở cũng cho biết sẽ tiếp tục tham mưu cấp trên xem xét đầu tư, trang bị hệ thống máy phát, loa truyền thanh ở một số xã, phường, thị trấn đã cũ kỹ, hỏng hóc và tiếp tục triển khai đầu tư hệ thống đa phương tiện cho các huyện còn lại…

Đây là hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện đầu tiên được triển khai tại tỉnh Đắk Lắk. Sở TT&TT sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Trần Ngọc Bổng

Sở TT&TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)