Lào Cai: Họp xét đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/9 dưới sự chủ tọa của đồng chí Bùi Thị Kim Dung – Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng xét cấp thẻ Nhà báo tỉnh Lào Cai, Hội đồng xét cấp Thẻ nhà báo tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp xét cấp Thẻ nhà báo cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh Lào Cai thời hạn 2011-2015.

Đợt xét cấp thẻ Nhà báo thời hạn 2011-2015 này có 84 hồ sơ được các cơ quan báo chí và quản lý báo chí gửi đến Hội đồng, các thành viên trong Hội đồng xét cấp Thẻ nhà báo tỉnh Lào Cai đã thực hiện công tác rà soát và đóng góp cho từng hồ sơ theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa thông tin, nay là Bộ Thông tin và truyền thông. Qua xem xét Hội đồng xét cấp thẻ Nhà báo tỉnh Lào Cai đã duyệt và nhất trí 79/84 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó Báo Lào Cai có 19 hồ sơ; Đài Phát thanh - Truyền hình có 51 hồ sơ; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai có 07 hồ sơ; Hội Nhà báo tỉnh có 01 hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông có 01 hồ sơ. Hội đồng xét cấp Thẻ nhà báo tỉnh Lào Cai sẽ hoàn tất thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ Nhà báo theo đúng quy định.

Tại cuộc họp này Hội đồng xét cấp thẻ nhà báo tỉnh Lào Cai cũng đã dành thời gian đáng kể cho việc thảo luận đúc rút kinh nghiệm và giải pháp cho các đợt xét cấp thẻ Nhà báo trong thời gian tới./.

Tuấn Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)