Kết quả kiểm tra đột xuất hoạt động của một số doanh nghiệp chuyển phát tại Thái Bình

(Mic.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch công tác đã được phê duyệt, từ ngày 15-20/9/2010 Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của một số doanh nghiệp chuyển phát trên địa bàn tỉnh. 03 đơn vị được kiểm tra là các doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Hoàng Hà, Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long, Công ty cổ phần Hợp Nhất.

Kết quả kiểm tra cho thấy việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực chuyển phát cơ bản đã được các doanh nghiệp thực hiện khá nghiêm túc. Các doanh nghiệp đã có Giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư, xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát (của Bộ Thông tin và Truyền thông), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh dịch vụ chuyển phát (do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp), sổ theo dõi khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ. Việc cung cấp thông tin về dịch vụ cho người sử dụng cũng đã được các doanh nghiệp triển khai thực hiện (bao gồm tiêu chuẩn chất lượng, giá cước và quy trình xây dựng giá cước, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các thông tin liên quan khác, quy định về hàng cấm gửi trong bưu phẩm, bưu kiện).

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng phát hiện ra các doanh nghiệp vẫn mắc phải một số lỗi như chưa niêm yết giờ đóng, mở cửa tại điểm phục vụ (Công ty TNHH vận tải Hoàng Long, Công ty cổ phần Hợp Nhất); thời gian toàn trình (Công ty cổ phần Hợp Nhất, Công ty cổ phần Hoàng Hà); Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và mức bồi thường (Công ty cổ phần Hợp Nhất); hoá đơn còn thiếu một số thông tin như ngày giờ, chữ ký của nhân viên giao dịch (Công ty cổ phần Hợp Nhất). Đối với những sai phạm trên, Đoàn kiểm tra chủ yếu nhắc nhở và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng theo các quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng tuyên truyền tới các doanh nghiệp các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực chuyển phát như: Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ quy định về dịch vụ chuyển phát; Thông tư 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định 128; Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2007 về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 về ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông.

Lan Anh

Sở TT&TT Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)