Đắk Nông: Khảo sát hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực CNTT tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Trong các ngày từ 21/9 đến 5/10, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông tiến hành đợt khảo sát hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực CNTT  phục vụ cho việc chuyển đổi từ phần mềm thương mại không có bản quyền sang phần mềm mã nguồn mở của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp nhà nước tại 8 huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Nội dung khảo sát sẽ xoay quanh việc nắm lại hiện trạng mạng LAN, WAN, đường truyền Internet, các thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, an ninh; hiện trạng số lượng máy tính, số lượng và các loại phần mềm không bản quyền và có bản quyền đang sử dụng, trình độ CNTT của cán bộ, công chức…

Kết quả khảo sát là cơ sở để phân tích, đánh giá thực trạng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở; phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở của từng cơ quan, đơn vị. Từ kết quả khảo sát có được, Sở TT&TT Đắk Nông sẽ đề ra giải pháp, xây dựng nội dung đào tạo, chuyển giao phần mềm mã nguồn mở phù hợp với mỗi đơn vị, đồng thời tiến tới thực hiện quy trình chuyển giao việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Như Trang

Sở TT&TT Đắk Nông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)