Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang giao ban báo chí tháng 8/2010

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 07/9/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang tổ chức họp giao ban báo chí tháng 8/2010. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Phân xã Tiền Giang, cơ quan Thường trú Báo nhân dân tại Tiền Giang, cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tiền Giang…

Trong tháng 8, các cơ quan báo, đài, Website Tiền Giang đã tập trung phản ánh trung thực, kịp thời và đậm nét các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong đó đã tập trung tuyên truyền về các sự kiện nổi bật như: tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của tỉnh; tập trung tuyên truyền sâu rộng 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2010); 65 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2010) gắn với kỷ niệm 5 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; 65 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2010). Đặc biệt tuyên truyền đậm nét 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2010).

Tiếp tục phản ảnh công tác phòng chống dịch bệnh heo tai xanh; đưa tin kết quả thi tuyển kỳ thi Đại học, cao đẳng năm 2010; kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 7 tháng đầu năm của các ngành, đơn vị, địa phương. Tháng Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng… và các hoạt động văn hoá-văn nghệ tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội; các chính sách đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo; công tác phòng chống sốt xuất huyết ở người; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và cây ăn quả; diễn biến thời tiết và công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; biến đổi khí hậu; các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa; Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, cải cách thủ tục hành chính… các hoạt động của ngành Giáo dục - Đào tạo trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới;...

Nhìn chung các cơ quan báo chí, Website Tiền Giang đã bám sát tôn chỉ, mục đích và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong việc thực hiện định hướng tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Thực hiện biên tập và xử lý tin, bài chặt chẽ, thông tin kịp thời, đầy đủ về mọi diễn biến của đất nước, đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.

Về những nội dung  báo chí cần tập trung tuyên truyền trong tháng 9/2009, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh: tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010; tuyên truyền Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội gắn với di tích Hoàng thành Thăng Long chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới..; 55 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc (10/9/1945-10/9/2010); 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2010); Tháng An toàn giao thông;  Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, bài trừ các tệ nạn xã hội; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết ở người, dịch heo tai xanh; đưa tin kịp thời phòng chống lụt bão, cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển, kế hoạch biến đổi khí hậu…

Huỳnh Liễu

Sở TT&TT Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)