Sở TT&TT Thái Bình: Kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với hệ thống đài truyền thanh không dây cấp xã trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với các đài truyền thanh không dây cấp xã, từ ngày 03-12/8/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông), Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện tiến hành kiểm tra đối với 24 Đài Truyền thanh không dây trên địa bàn 06 huyện (Hưng Hà, Đông Hưng, Kiến Xương, Vũ Thư, Tiền Hải, Thái Thuỵ).

Kết quả kiểm tra cho thấy việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện chưa được các xã trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. 20/24 xã được kiểm tra chưa làm thủ tục cấp phép tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, do đó chưa có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; các xã còn sử dụng tần số tự do, chưa được ấn định; nhiều xã chất lượng thiết bị rất kém (hài bậc 2, bậc 3, bậc 4 vượt quá quy định). Các vi phạm trên đã gây rất nhiều khó khăn cho việc kiểm soát xác định nguồn can nhiễu trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã trao giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho 04 UBND xã đã có giấy phép nhưng chưa làm thủ tục nhận giấy phép (UBND xã Chí Hoà, UBND xã Điệp Nông, UBND Thị trấn Vũ Thư, UBND xã Thái Thượng); hướng dẫn UBND các xã làm thủ tục xin cấp phép tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; đồng thời tuyên truyền các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực tần số đối với đài truyền thanh không dây.

Đợt kiểm tra cũng là căn cứ để Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng nội dung tổ chức lớp tập huấn các kiến thức pháp luật trong lĩnh vực tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho cán bộ đài truyền thanh không dây và cán bộ UBND các xã trong thời gian tới.

Lan Anh

Sở TT&TT Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)