Kết quả bước đầu cuộc điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: 36% người dân Hậu Giang sử dụng điện thoại di động, 4% số người biết sử dụng Internet

(Mic.gov.vn) - Lực lượng chuyên viên Sở TT&TT vừa hoàn thành phúc tra gần 1.600 trên tổng số 9.700 phiếu điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010.

Số liệu ban đầu cho thấy, số máy, số người sử dụng điện thoại di động tăng nhanh. Nếu năm 2007 bình quân 0,85 máy/100 dân thì hiện nay số phiếu thống kê có tới 36% nhân khẩu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có sử dụng điện thoại di động. Tỷ lệ hộ có máy thu hình chiếm hơn 90% trong khi đó, số hộ gia đình có máy thu thanh rất ít, chưa tới 12% trên tổng số hộ dân. Số lượng máy tính và số người biết sử dụng internet cũng không cao. Toàn tỉnh có khoảng 13.000 máy tính trong 9.519 hộ, nhưng số máy tính được nối mạng là 3.488 máy tính, chủ yếu tại các điểm dịch vụ internet công cộng. Số người biết sử dụng internet chỉ vào khoảng 4% trên tổng số nhân khẩu.

Sở TT&TT đang tiến hành cập nhật số liệu sau phúc tra, báo cáo, phân tích kết quả điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn của từng huyện trong tháng 9/2010 sẽ có số liệu chính thức làm cơ sở cho những kế hoạch cụ thể để Nhà nước đầu tư phát triển ngành Thông tin và Truyền thông với mục tiêu, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, từng bước đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về lĩnh vực này./.
 

Tuyết An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)