Sở TT&TT Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật về hoạt động in, phát hành, xuất bản năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 24/8/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận đã chủ trì tổ chức Hội nghị Quán triệt các văn bản pháp luật về hoạt động in, phát hành, xuất bản trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Tiến Thanh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Trần Thanh Duy - Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo các phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức có giấy phép xuất bản Bản tin và Giấy phép xuất bản Tài liệu không kinh doanh; Lãnh đạo Công ty sách và thiết bị trường học; các hộ kinh doanh photocopy, in lụa…trên địa bàn thành phố Phan Thiết về tham dự.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thanh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai một số văn bản pháp luật về hoạt động in, phát hành, xuất bản. Ông Trần Thanh Duy - Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng thông tin một số vấn đề hoạt động thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động in, phát hành, xuất bản.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức có giấy phép xuất bản Bản tin và Tài liệu không kinh doanh, các hộ kinh doanh photocopy, in lụa trên địa bàn Thành phố Phan Thiết đã có ý kiến xung quanh hoạt động in, phát hành, xuất bản như: Việc xuất bản Bản tin và những quy định không được phép quảng cáo trong Bản tin; Về hoạt động in, photocopy các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm; In tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho công tác tuyên truyền phải xin phép cơ quan có thẩm quyền cấp phép…

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thanh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trả lời xung quanh các ý kiến của các đại biểu và hoan nghênh tinh thần tham dự Hội nghị của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các văn bản giới thiệu trong Hội nghị sẽ tạo cơ sở cho các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động trên lĩnh vực in, phát hành, xuất bản tài liệu không kinh doanh và xuất bản Bản tin trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội. Việc tổ chức Hội nghị Quán triệt các văn bản quy định mới về hoạt động in, phát hành, xuất bản sẽ kịp thời, đáp ứng nhu cầu thực tiễn cho các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định nói trên trong thời gian đến./.

Thu Lan - Phòng BCXB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)