Quảng Ngãi: Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực CNTT

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 17/8/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Phạm Văn Đồng để phối hợp trong hoạt động đào tạo CNTT cho cán bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời định hướng một số nội dung để đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực CNTT có chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Trần Thanh Trường-PGĐ Sở TT&TT, ông Phạm Đăng Phước-Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các cán bộ chuyên trách CNTT của hai đơn vị.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trao đổi, định hướng với Trường Đại học Phạm Văn Đồng về công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các đề án, dự án về CNTT cần bám sát và đảm bảo thực hiện theo các yêu cầu, nội dung của tỉnh Quảng Ngãi như Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến 2015 và Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến 2020. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã đào tạo một số lớp về CNTT cho cán bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành chuẩn bị về nhân lực để theo học các lớp an toàn mạng trong năm 2011. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, một trong những giải pháp nâng cao nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh thì phải xem đây là nguồn tài nguyên quý giá góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng đang đào tạo gần 600 sinh viên chuyên ngành CNTT gồm 08 lớp bậc Đại học CNTT, 06 lớp Cao đẳng CNTT, Cao đẳng Toán-Tin và 01 lớp Trung cấp nghề Tin học. Trong năm học 2010, Trường cũng đang xét tuyển khoảng 150 chỉ tiêu cho hệ đào tạo chính quy bậc Cao đằng và Đại học ngành CNTT. Khi ra trường các sinh viên này sẽ đáp ứng một phần về nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Trường đang phối hợp với Đại học Quốc gia thành lập học viện mạng Cisco để tổ chức đào tạo về CCNA theo chuẩn tại Quảng Ngãi nhằm đào tạo được nguồn nhân lực CNTT có chất lượng cao tại địa phương.

Hai bên cũng thống nhất trong thời gian tới cần phải tăng cường hơn nữa sự trao đổi và hợp tác giữa các đơn vị hữu quan về các chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn trong lĩnh vực CNTT để phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao đảm bảo xây dựng thành công nền hành chính điện tử tại tỉnh Quảng Ngãi.

Thu Thủy-Huy Hoàng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)