Họp tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành ở UBND thị xã Hà Giang

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 13/8/2010, UBND thị xã Hà Giang đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông họp tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành của UBND thị xã.

Tại buổi tư vấn các kỹ sư CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày 3 nội dung chính của việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý điều hành mà UBND thị xã nên xem xét và ứng dụng đó là: Giải pháp văn phòng điện tử; Một số vấn đề và giải pháp nâng cấp mạng LAN; Ứng dụng hệ thống “một cửa” điện tử ở UBND thị xã Hà Giang.

Đối với giải pháp văn phòng điện tử, các kỹ sư đã trình bày quy trình luân chuyển văn bản, khái niệm và tiện ích của văn phòng điện tử mang lại cho công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo vào giải quyết công việc hàng ngày của cấp chính quyền.

Về việc nâng cấp mạng LAN được các kỹ sư cho là sự cần thiết vì muốn thực hiện công tác  của lãnh đạo đến các phòng ban, một cách trực tuyến, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó cũng cần nêu ra các mục tiêu cụ thể về việc nâng cấp mạng LAN, đặc biệt về hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước của UBND thị xã Hà Giang phải được bảo đảm, có sự chia sẻ thông tin thực hiện trên mạng với tốc độ truyền dẫn cao, an toàn, bảo mật…

Về ứng dụng CNTT vào triển khai hệ thống “một cửa” điện tử của UBND thị xã Hà Giang là công việc cần ưu tiên triển khai sớm vì tiến tới thị xã Hà Giang được nâng lên thành thành phố trực thuộc tỉnh, việc cung cấp các dịch vụ công cho các tổ chức, công dân ngày càng nhiều. Thực hiện thành công mô hình “một cửa” điện tử nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ công tác tham mưu lãnh đạo và thanh kiểm tra dễ dàng và có hiệu quả. Ngoài ra ứng dụng “một cửa” điện tử nhằm tăng cường kênh giao tiếp giữa cơ quan nhà nước đối với công dân, công khai minh bạch hoá hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước.
Phát biểu tại buổi họp tư vấn, đồng chí Trần Thái Sơn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị xã nêu rõ: Tại buổi họp tư vấn lần này nhằm đánh giá, kiểm tra lại công tác ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước nói chung và bộ phận giao dịch “một cửa” tại UBND thị xã nói riêng.

Kết luận buổi họp, đồng chí Phạm Mã Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng việ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan nhà nước là rất quan trọng đặc biết là với thị xã Hà Giang. Trong thời gian tới đây thị xã Hà Giang được nâng lên thành thành phố trực thuộc tỉnh, khối lượng công việc cần phải giải quyết là rất lớn đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ công. Đồng chí mong rằng lãnh đạo UBND thị xã Hà Giang cần quyết tâm thực hiện việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã Hà Giang./.

Vũ Chung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)