Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình một cửa điện tử cấp huyện” tại khu vực miền Trung

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/8/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình một cửa điện tử cấp huyện khu vực miền Trung” tại thành phố Quy Nhơn. Tham dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Tạ Quang Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT – Bộ Thông tin và Truyền thông, đại biểu của các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố của tỉnh Bình Định.

Hội thảo nhằm giới thiệu các mô hình “một cửa điện tử” đã triển khai thành công bước đầu tại một số huyện, thành phố ở khu vực miền Trung; chia sẻ một số kinh nghiệm triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử nói riêng và các vấn đề liên quan đến công tác ứng dụng CNTT nói chung trong các cơ quan nhà nước.

Tại Hội thảo, có 08 tham luận được trình bày bao gồm: Kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT từ góc nhìn của cơ quan chuyên môn địa phương; Sự cần thiết và mối liên hệ của ứng dụng CNTT đối với cải cách hành chính; Tình hình triển khai hệ thống một cửa điện tử và các phần mềm ứng dụng tại UBND thành phố Quy Nhơn; Giải pháp hành chính công một cửa điện tử cấp huyện; Phần mềm một cửa điện tử - những vấn đề mấu chốt qua thực tế triển khai; Kinh nghiệm triển khai một cửa điện tử tại Quảng Nam; Quan điểm về thế nào là mô hình chính phủ điện tử thành công; Phổ biến công văn hướng dẫn yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

Theo đánh giá của các đại biểu tham gia hội thảo, mô hình một cửa điện tử trong thời gian qua đã thể hiện vai trò là một công cụ quan trọng và hữu ích đối với lãnh đạo các cấp, cán bộ chuyên môn xử lý quy trình, người dân và doanh nghiệp. Với môi trường làm việc hiện đại và các quy trình xử lý thủ tục minh bạch, mô hình một cửa điện tử đã mang lại những hiệu quả rõ rệt như: giảm thiểu thời gian giải quyết công việc; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người dân và doanh nghiệp thông qua internet, SMS …; giúp lãnh đạo các cấp theo dõi, kiểm soát được quá trình xử lý và tình trạng của từng hồ sơ để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc nhằm giải quyết những hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình một cửa điện tử cấp huyện” tại khu vực miền Trung là hội thảo thứ 2 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sau Hội thảo với nội dung tương tự được tổ chức tại tỉnh Bình Dương cho các tỉnh khu vực phía Nam.

Trần Kim Kha

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)