Sở TT&TT Tiền Giang triển khai Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 13-8, Sở TT&TT Tiền Giang triển khai Luật Tần số vô tuyến điện và Luật viễn thông cho cán bộ pháp chế các sở, ngành tỉnh; phòng Văn hoá thông tin các huyện, thành, thị; các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Quang Lộc, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II và ông Lê Minh Thuận, trưởng phòng Bưu chính-Viễn thông (Sở TT-TT) giới thiệu đề cương của hai luật. Theo đó, Luật Tần số vô tuyến điện gồm 8 chương, 49 điều xác định chính sách của nhà nước về tần số vô tuyến điện, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý; những nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch tần số vô tuyến điện; trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thiết bị vô tuyến điện, thiết bị điện, điện tử có bức xạ vô tuyến điện. Các quy định mới về quy hoạch tần số, nguyên tắc cấp phép sử dụng tần số sẽ tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho việc ứng dụng các công nghệ vô tuyến mới có hiệu quả sử dụng tần số cao hơn, dành băng tần cho các công nghệ và dịch vụ mang lại lợi ích kinh tế xã hội nhiều hơn cho cộng đồng.

Luật quy định hình thức cấp phép theo cơ chế thị trường thông qua việc thi tuyển, đấu giá quyền sử dụng tần số, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng trong trường hợp cấp phép bằng phương thức đấu giá, những quy định mới này sẽ cho phép lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực thực sự, cung cấp dịch vụ tốt nhất, sử dụng hiệu quả tài nguyên phổ tần số vô tuyến điện. Tính minh bạch trong cấp phép các băng tần quý hiếm sẽ cao hơn; thị trường dịch vụ thông tin vô tuyến điện lành mạnh và có tính cạnh tranh thực sự.

Với 10 chương và 63 điều, Luật Viễn thông tạo điều kiện và mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế trong kinh doanh viễn thông.  Luật Viễn thông tăng cường công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực viễn thông trên cơ sở thành lập Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông để quản lý thị trường và nghiệp vụ viễn thông. Việc cấp phép viễn thông được minh bạch và công khai hóa, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm thông qua việc bỏ bớt các thủ tục về đăng ký, thẩm tra dự án đầu tư... Để tăng cường hiệu quả sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên internet, ngoài hình thức phân bổ trực tiếp theo nguyên tắc “đến trước cấp trước”, Luật quy định thêm các hình thức phân bổ thi tuyển, đấu giá đối với các tài nguyên viễn thông có giá trị thương mại cao, nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ. Luật quy định 1 chương riêng về kinh doanh viễn thông, tiếp tục thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, công bằng. Ngoài ra, Luật còn có các quy định để bảo đảm phổ cập dịch vụ viễn thông công ích ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bảo đảm quy hoạch, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, an toàn.

Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông có hiệu lực từ 1-7-2010.
 

Anh Thư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)