Điện Biên: Giao ban báo chí tháng 7, định hướng tuyên truyền tháng 8/2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7, định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2010. Đồng chí Phạm Xuân Kôi, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, thời sự của tỉnh; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đặc biệt là nhiệm vụ tuyên truyền các nhóm giải pháp của Chính phủ, của tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nhằm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác an sinh xã hội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; nhất là Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được báo chí tuyên truyền khá đậm nét… Ngoài ra, báo chí còn phản ánh những vấn đề bức xúc của nhân dân về đời sống, dân sinh, môi trường… đảm bảo đúng định hướng và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, sự quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh cao kết quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng nội dung, tăng trang và thời lượng phát sóng tập trung tuyên truyền làm nổi bật các sự kiện lớn của đất nước, như: Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9; 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã; 5 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lòng yêu nước, truyền thống Cách mạng của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh…

Sở TT&TT Điện Biên

Lâm Thanh Hà

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)