Bắc Kạn: Ban hành Quy chế tổ chức hội nghị trên Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, mục đích của việc sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình (HNTH) tỉnh Bắc Kạn vào việc tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến nhằm góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Bắc Kạn, góp phần thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, an toàn bảo mật, có thể lưu lại toàn bộ nội dung cuộc họp.

Hệ thống HNTH trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm phục vụ cho việc tổ chức hội nghị giữa các cơ quan Trung ương với tỉnh, huyện, giữa các cơ quan tỉnh với các đơn vị huyện, giữa các huyện với các huyện trong và ngoài tỉnh theo nội dung tổ chức hội nghị thông qua hệ thống HNTH trực tuyến của tỉnh. Các cuộc họp được tổ chức trên hệ thống TNTH trực tuyến của tỉnh là: các cuộc họp do tỉnh uỷ tổ chức; các cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức; các cuộc họp, tập huấn theo chuyên đề, chuyên ngành do các Sở, Ban, Ngành; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tổ chức và các cuộc họp giữa hai đơn vị cấp huyện, thị tổ chức.

Tham gia HNTH trực tuyến là đại biểu các cơ quan, đơn vị, tập thể và các cá nhân được đơn vị tổ chức hội nghị mời tham gia hội nghị. Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn là đơn vị đầu mối; Trung tâm CNTT- TT của tỉnh được giao chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị cơ cở trong việc quản lý, vận hành hệ thống HNTH trực truyến trong tỉnh.

Theo QĐ 1402/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)