Vĩnh Long: Xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trạm BTS không phép

(Mic.gov.vn) - Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện tốt theo Thông tư liên tịch số 12/2009/ TTLT- BXD-BTTTT ngày 11/12/2007; Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng trạm BTS. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số công trình xây dựng trạm BTS không có giấy phép xây dựng, có trường hợp xây dựng không phù hợp quy hoạch, nên việc giải quyết còn gặp nhiều khó khăn, gây lãng phí khi tháo dỡ.

Ngày 19/7/2010, Sở Xây dựng có công văn yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố chỉ đạo cho Uỷ ban nhân dân xã, phường và thị trấn tăng cường kiểm tra, đình chỉ và kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng trạm BTS không có giấy phép xây dựng trên địa bàn quản lý nhằm lập lại trật tự trong việc xây dựng công trình BTS. Nếu tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Thanh tra Sở TT&TT Vĩnh Long

Hoàng Thành

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)