Hậu Giang: Huyện Châu Thành A hoàn thành sớm nhất công tác Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn 2010

(Mic.gov.vn) - Tổng số hơn 23.500 hộ thuộc 89 ấp của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A đã được lực lượng điều tra viên thu thập số liệu về dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đến ngày 16/6/2010 tất cả số phiếu của huyện đã được chuyển về Sở Thông tin và Truyền thông. Đây là đơn vị hoàn thành công tác này sớm nhất tỉnh Hậu Giang. Ban chỉ đạo tỉnh đang tiến hành rà soát, phúc tra nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu thống kê.

Tại 6 huyện, thị khác trong tỉnh công tác điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010 đang tiếp tục diễn ra. Số hộ dân chưa điều tra không còn nhiều (chưa tới 5%) nhưng mấy ngày qua thời tiết bất tiện cho một vài địa bàn vùng sâu, ban ngày thì hộ gia đình bận rộn với mùa màng nên điều tra viên có vất vả hơn. Tuy nhiên, tất cả đều quyết tâm sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào ngày 20/6.
 

Tuyết Loan

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)