Lào Cai: Sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn mạng lưới thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 04/6/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành về bảo vệ an ninh, an toàn mạng lưới thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đ/c Tô Trọng Tôn - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông và đ/c Hoàng Ngọc Thành - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.


Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo sơ kết một năm thực hiện công tác phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn mạng lưới thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua một năm triển khai thực hiện nội dung thỏa thuận đã ký kết giữa hai ngành, toàn thể cán bộ, CCVC Sở Thông tin - Truyền thông và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp, từ đó đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, trong hoạt động phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác chủ động phòng ngừa bảo vệ an ninh, an toàn mạng lưới thông tin, qua đó đã làm giảm đáng kể những vụ xâm hại an toàn mạng lưới. Qua công tác phối hợp, hai ngành đã thường xuyên trao đổi thông tin nắm bắt tình hình, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về thông tin và truyền thông theo nội dung Quy chế đã ban hành.

Tại hội nghị, cán bộ CCVC Sở Thông tin – Truyền thông và Công an tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến vào bản dự thảo báo cáo, tập trung vào những thuận lợi và hạn chế trong công tác phối hợp giữa ngành Công an và Sở Thông tin - Truyền thông, bổ sung thêm một số nội dung trong kế hoạch phối hợp năm 2010. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo hai cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đội kiểm tra liên ngành nhằm tạo sự chủ động và phát huy hết khả năng, năng lực của các thành viên hai ngành khi tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Tô Trọng Tôn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao sự phối hợp giữa hai ngành trong thời gian qua. Trong thời gian tới, hai ngành tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan. Đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, kiến thức về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các đơn vị có liên quan, đảm bảo an ninh, an toàn cho mạng lưới thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 

Tin, ảnh: Tuấn Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)