Sở TT&TT Nghệ An: Triển khai công tác PCLB 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 02/6/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác Phòng chống lụt bão (PCLB), giảm nhẹ thiên tai (GNTT) và bảo đảm TTLL phục vụ công tác PCLB năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010.

Tới dự hội nghị, có đại diện Phòng Thông tin Quân khu 4, lãnh đạo Ban Thông tin Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Thông tin Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Văn phòng BCH phòng chống lụt bão tỉnh, Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Trung bộ, Đài PTTH tỉnh và Ban chỉ huy PCLB ngành TT&TT. Giám đốc Sở Hồ Quang Thành, Trưởng ban chỉ huy PCLB và TKCN ngành TT&TT chủ trì hội nghị.

Năm 2009, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn thực hiện tốt công tác PCLB,TKCN ngành TT&TT nên nhìn chung không có thiệt hại lớn xảy ra, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành trong mùa mưa bão; đảm bảo thông tin liên lạc cho các khu vực trọng yếu như: Hồ đập, vùng ven biển, vùng dễ bị chia cắt……

Ban chỉ huy PCLB ngành Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị PCLB của các Doanh nghiệp Bưu chinh, Viễn thông trên địa bàn trước mùa mưa bão như: Kiểm tra kiện toàn BCH PCLB của các đơn vị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, độ an toàn của các trạm BTS.

Phát biểu tổng kết Hội nghị Giám đốc Sở TT&TT Hồ Quang Thành - Trưởng ban chỉ huy PCLB và TKCN ngành TT&TT chỉ đạo trong năm 2010 các đơn vị cần phải làm tốt các nhiệm vụ sau đây: Đài PTTH cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đưa tin kịp thời các nội dung liên quan đến tình hình diễn biễn mưa, bão, lũ ống, lũ quét; Sở TT & TT hỗ trợ Văn phòng BCH PCLB tỉnh đưa nội dung phần mềm phương án PCLB lũ ống, lũ quét lên trang Web của tỉnh;  Văn phòng BCH PCLB tỉnh chủ động phối hợp Sở TT & TT để chỉ đạo các doanh nghiệp gửi tin nhắn cảnh báo cho người dân biết các vùng có nguy cơ xảy ra mưa bão, lũ ống, lũ quét; Các Doanh nghiệp BCVT: Với phương châm “chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng, chống là chính”. Để thực hiện phương châm trên, và vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” cần làm tốt các công tác như: Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm công tác PCLB & TKCN, đảm bảo thông tin liên lạc năm 2009; xây dựng các phương án PCLB & TKCN, đảm bảo thông tin liên lạc năm 2010; Rà soát lại các tuyến cáp, cột BTS, đặc biệt kiểm tra độ an toàn của các trạm BTS; phát triển hạ tầng viễn thông tại các vùng xung yếu, vùng dễ bị chia cắt, vùng ven biển; và phối hợp giữa các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, bộ đội, biên phòng  trong công tác PCLB & TKCN.
 

Sở TT&TT Nghệ An

Minh Hải -Phòng QLVT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)