Điện Biên bắt đầu triển khai điều tra thống kê dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn

(Mic.gov.vn) - Sáng nay 1/6/2010 các địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện điều tra thống kê dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Điện Biên.

Xác định đây là cuộc điều tra thống kê có quy mô lớn, thực hiện đến tất cả các hộ gia đình, các thôn, bản, tổ dân phố, xã phường, thị trấn và các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông, internet, nghe-nhìn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND từ cấp tỉnh đến cấp xã trên phạm vi toàn quốc, nhằm đánh giá đúng thực trạng phát triển hạ tầng, dịch vụ và mức độ phổ cập dịch vụ ở từng địa phương, làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực TT&TT trong thời gian tới. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch điều tra trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo các huyện tiến hành tập huấn, giao, nhận phiếu điều tra và hướng dẫn cách thức điều tra tới các trưởng thôn bản, vì vậy khi tổ chức ra quân điều tra cơ bản thuận lợi, các hộ gia đình được điều tra đều ủng hộ chủ chương của Đảng và Nhà nước, tích cực cung cấp thông tin cần thiết, chính xác theo yêu cầu của Điều tra viên. Thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện đã được phân công đến các xã để hỗ trợ, và chỉ đạo, giám sát công tác điều tra. Đến thời điểm 16 giờ chiều ngày 1/6/2010 toàn tỉnh đã có trên 80% các các xã, phường đã triển khai công tác điều tra. Riêng đối với phiếu số 1: Điều tra điện thoại Internet ở cấp tỉnh do tổ chuyên viên giúp việc BCĐ tỉnh thưc hiện đã hoàn thành trong ngày 30/5 (trước thời điểm ra quân  điều tra 2 ngày); một số xã trong tỉnh do bị tắc đường, hoặc trùng với Đại hội Đảng bộ xã nên công tác điều tra sẽ được tiến hành vào ngày 2/6/2010. Nhìn chung ngày đầu ra quân điều tra thống kê ở tỉnh Điện Biên đã đạt kết quả tốt.

Lâm Thanh Hà

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)