Vĩnh Phúc: Triển khai phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn

(Mic.gov.vn) - Nhận thấy đây là một cuộc điều tra thống kê có quy mô lớn, trên phạm vi toàn quốc, Sở TT&TT Vĩnh Phúc đã tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010. Ban chỉ đạo điều tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch điều tra, ra Quyết định thành lập thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Sau khi dự tập huấn do Bộ TT&TT tổ chức, BCĐ tỉnh đã tổ chức họp với tổ chuyên viên giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, chỉ đạo tổ giúp việc lấy số liệu hộ gia đình, tổ chức tính toán, in các mẫu phiếu, đóng dấu và cấp phiếu điều tra cùng các tài liệu hướng dẫn tới các huyện trên địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc các huyện tạm thời ứng kinh phí, tổ chức tập huấn cho các thành phần ở các xã, để các xã tổ chức tập huấn cho trưởng các thôn.

Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Cổng thông tin của tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền, hỏi đáp về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 trên cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh. Chỉ đạo và cung cấp tại liệu mang tính định hướng công tác tuyên truyền cho đài Truyền thanh huyện và xã phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đến nay 9/9 huyện, thị, thành phố của tỉnh đã tổ chức tập huấn và cấp phiếu điều tra cùng các loại tài liệu hướng dẫn có liên quan về các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Chỉ đạo, đôn đốc các xã tổ chức tập huấn cho trưởng các thôn xong trước ngày 31/5/2010.

Ngày 01/6/2010 tất cả các thôn, xã, huyện và tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tiến hành điều tra trên phạm vi toàn tỉnh. BCĐ đã phân công các thành viên tổ giúp việc BCĐ đi đến tất cả các huyện, cùng huyện giám sát các xã, thôn điều tra theo đúng phương án của Bộ TT&TT đã ban hành.
 

Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc

Nguyến Tuấn Huy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)