Thanh tra ngành TT&TT Đắk Lắk đã xử phạt 16 đại lý Internet

(Mic.gov.vn) - Từ đầu năm 2010 đến nay, Thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đắk Lắk đã tiến hành công tác thanh tra kiểm tra theo sự chỉ đạo của Bộ TT&TT và Giám đốc Sở TT&TT Đắk Lắk.

Theo đó, Thanh tra Sở TT&TT Đắk Lắk đã phối hợp với Công an, Phòng Văn hoá- Thông tin các huyện, thị xã, TP kiểm tra hoạt động của các đại lý dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 26 đại lý và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 16 đại lý với số tiền phạt 23 triệu đồng. Kiểm tra đột xuất 06 đơn vị sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ. Phối hợp với Trung tâm Tần số VTĐ khu vực VII kiểm tra 05 đơn vị và đang hoàn tất công tác kết luận. Giải quyết 01 đơn thư khiếu nại về việc bị quấy rối điện thoại.

N.B

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)