Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp

(Mic.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh về việc triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp ứng dụng trong quản lý, điều hành, luân chuyển văn bản đi, văn bản đến, quản lý hồ sơ công việc.

Theo đánh giá, việc triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp được một số cơ quan, đơn vị chủ động ứng dụng để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, chất lượng quản lý, điều hành. Tuy vậy còn nhiều đơn vị chưa chủ động, quyết tâm, ngại ứng dụng phần mềm trong công việc, ảnh hưởng đến việc kết nối, trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh thông qua mạng Internet. UBND tỉnh yêu cầu đến trước ngày 30/6/2010, các cơ quan, đơn vị phải ứng dụng thông suốt, sử dụng tốt các tính năng của phần mềm điều hành tác nghiệp trong quản lý, điều hành luân chuyển văn bản đi, văn bản đến, quản lý hồ sơ công việc. Từ ngày 01/7/2010, các cơ quan, đơn vị bắt đầu trao đổi văn bản với nhau thông quan phần mềm điều hành tác nghiệp trên mạng Internet.

P. Bình – Theo công văn số 1647/UBND-THo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)