Sở TT&TT Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban cụm các huyện miền núi Quảng Nam

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 28/4/2010, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam có buổi làm việc với các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam được tổ chức tại UBND huyện Tiên Phước để đánh giá tình hình hoạt động Thông tin và Truyền thông trong quý I/2010. Đến dự có phòng PA25 - Công an tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước, phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh phát lại truyền hình các huyện: Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức; Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.


Đ/c Hồ Quang Bửu- PGĐ Sở phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị giao ban, các đơn vị đã thảo luận, đánh giá công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua như công tác tổ chức, nhân sự. Kinh phí hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, chế độ, chính sách, vấn đề quản lý các trạm BTS… của Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh phát lại truyền hình các huyện.

Lãnh đạo Sở đã đánh giá cao những nỗ lực của các huyện trong thời gian qua với điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn như hiện nay. Đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các địa phương và sẽ tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các phòng Văn hóa- Thông tin, Đài Truyền thanh- Đài Truyền thanh phát lại truyền hình các huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Hội nghị cũng đã bầu cụm thi đua các huyện Miền núi: Cụm trưởng là Trưởng phòng VHTT huyện Tiên Phước, Cụm phó là Trưởng phòng VHTT huyện Phước Sơn và Truởng Đài Truyền thanh phát lại Truyền hình huyện Tiên Phước./.
 

Sở TT&TT Quảng Nam

Trần Thị Kim Châu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)