Quảng Nam với công tác điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 420/QĐ-TTG ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010 và Quyết định số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã làm việc với các ngành chức năng có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 về thành lập Ban chỉ đạo Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn tỉnh Quảng Nam.

Thành viên Ban chỉ đạo gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm phó ban trực và các thành viên là sự tham gia của các Sở: Tài chính, Cục Thống kê, Công Thương, Sở Nội vụ và lãnh đạo UBND 18 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Ban chỉ đạo điều tra được thành lập, Ban chỉ đạo đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-BCĐ ngày 27/4/2010 về Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo điều tra với thành phần: Phó giám đốc Sở TT&TT làm Tổ trưởng, Chánh Văn phòng Sở  TT&TT làm tổ phó và các thành viên là chuyên viên của các Sở có tên trong thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng và chuyên viên các phòng: Văn phòng, Phòng CNTT, phòng BCVT Sở TT&TT; Trưởng phòng và Chuyên viên các phòng Văn hoá và Thông tin 18 các huyện thành phố.

Đến cuối tháng 4 năm 2010, Sở Thông tin và Truyền thông- Cơ quan thường trực BCĐ điều tra tỉnh đã thực hiện kịp thời các yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của Bộ và đang khẩn trương xây dựng kế hoạch điều tra. Ngày 05 và 06/5/2010, Bộ sẽ tổ chức tập huấn theo hình thức Hội nghị truyền hình trực tuyến. Tỉnh Quảng Nam đã tiến hành mời các đại biểu là Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc cùng tham dự tập huấn. Đồng thời phối hợp với Doanh nghiệp Viettel Chi nhánh Quảng Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tạo điều kiện cho các đại biểu tham dự thành công hội nghị tập huấn. Qua thời gian trên, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành họp thông qua kế hoạch điều tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và hướng dẫn Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện cuộc điều tra theo đúng kế hoạch và thời gian đã đề ra. Cuộc điều tra sẽ được tiến hành tại các cơ quan liên quan của tỉnh và tại 18 huyện, thành phố với 240 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.
 

Sở TT&TT Quảng Nam

Trần Thị Kim Châu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)