Hội thảo Phân tích lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành phù hợp ứng dụng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/4/2010, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo “Phân tích lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành phù hợp ứng dụng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó chủ tịch UBND tỉnh- Phó ban chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An, các thành viên BCĐ CNTT tỉnh cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CNTT của các đơn vị đang sử dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Phần mềm M-Office (của Trung tâm phát triển phần mềm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai), phần mềm E-Office ( của Trung tâm an ninh mạng BKIS) và phần mềm quản lý văn bản và điều hành OSP- iDOC (của Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo phân tích đánh giá của tổ tư vấn về các phần mềm quản lý văn bản và điều hành hiện đang sử dụng và nghe đánh giá kết quả triển khai ứng dụng các phần mềm đó của các đơn vị ứng dụng. Hội thảo đã thảo luận và thống nhất nhận xét: các phần mềm trên đều đáp ứng các yêu cầu về tính năng kỹ thuật của hệ thống Quản lý văn bản và điều hành theo khuyến nghị tại công văn số 1654/BTTTT-UDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông; có quy chế quản lý, sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và an toàn dữ liệu, chống được sự thâm nhập trái phép vào hệ thống.

Qua các ý kiến góp ý tại hội thảo, phần mềm M-Office có thể triển khai nhân rộng trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đây là phần mềm đã được sử dụng rộng rãi nhất với hơn 40 tỉnh thành trong cả nước và tại Nghệ An phần mềm này đã được dự án Khoa học công nghệ về xây dựng văn phòng điện tử cấp tỉnh, triển khai ứng dụng có hiệu quả và được nghiệm thu, khuyến khích nhân rộng. Đặc biệt với kết quả của các đề tài, dự án khoa học công nghệ về Công nghệ thông tin thì phần mềm này từ nay, tại Nghệ An các cơ quan quản lý nhà nước khi triển khai ứng dụng sẽ được hỗ trợ nâng cấp và chuyển giao miễn phí bản quyền phần mềm.

Tuy nhiên đối với một số cơ quan đặc biệt có nhu cầu xử lý công việc lớn và đòi hỏi quy trình xử lý chặt chẽ có thể lựa chọn phần mềm E-Office hoặc OSP- iDOC cho phù hợp. Nhưng trước khi quyết định cần có thời gian tiếp cận thử nghiệm để khẳng định tính khả thi.
 

Phòng CNTT (Sở TT&TT Nghệ An)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)