Tiền Giang: Tập huấn Internet cho nông dân

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 19/4-28/8/2010, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mở lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên hội nông dân về kỹ năng sử dụng, truy cập Internet phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2010.

Khoá học có 38 lớp gồm 950 học viên. Đối tượng chủ yếu là Phó Chủ tịch hội nông dân các huyện thành thị, Chủ tịch Hội nông dân các xã phường, thị trấn, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và chủ nhiệm hợp tác xã. Mỗi lớp học 3 ngày gồm lý thuyết và thực hành. Các cán bộ, hội viên hộ nông dân được giảng viên trang bị cho những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tin học, kỹ năng sử dụng Internet; kỹ năng tìm kiếm với Google; thư điện tử Email, cung cấp một số Website cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà nông.

Theo một số hộ nông dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh là hết sức cần thiết. Qua Internet, nông dân tìm được nhiều thông tin mới, kinh nghiệm hay; tạo được những mối liên kết trong sản xuất, kinh doanh, nguồn giống, kỹ thuật bạn hàng và quảng bá tiêu thụ nông sản của nông dân.

Tại buổi khai giảng lớp học, ông Phan Tấn Ngọc, PGĐ Sở TT-TT cho biết: Theo chương trình phối hợp của hội nông dân tỉnh và Sở TT-TT về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2008-2013), phấn đấu đến hết nhiệm kỳ (2008-2010) có 70% cán bộ chủ chốt của hội nông dân các cấp và 50% hội viên truy cập và tìm kiếm được thông tin trên mạng Internet. Trước mắt, trong năm 2010 có 50% cán bộ chủ chốt và 30% hội viên nông dân từ huyện đến cơ sở sử dụng Internet. Bên cạnh đó, Sở TT-TT thành lập Website của hội nông dân tỉnh giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất, kinh doanh cũng như giới thiệu, quảng bá tiêu thụ nông sản phẩm cho nông dân.
 

Sở TT&TT Tiền Giang

Anh Thư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)