Sở TT&TT Hải Dương triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão năm 2010

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 08/04/2010, Sở TT&TT tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010. Tham dự có Lãnh đạo Sở TT&TT, lãnh đạo các phòng chức năng của Sở và lãnh đạo 7 doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông.

Tại cuộc họp, đại diện Sở TT&TT đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo TTLL năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Sở cũng đã thành lập Ban chỉ huy đảm bảo TTLL ngành TT&TT năm 2010.

Tham dự họp, các doanh nghiệp cũng nêu kế hoạch công tác, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra như bão, lũ lụt, úng… tại những điểm xung yếu của tỉnh, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông nhằm đảm bảo cho TTLL được thông suốt trong mùa mưa bão. Ngoài ra, các doanh nghiêp cũng xây dựng chế độ trực ban, báo cáo…. theo quy định của BCH PCLB & TKCN tỉnh và của ngành TT&TT.
 

Sở TT&TT Hải Dương

Lê Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)