Hải Dương: Chương trình phối hợp công tác giữa Sở TT&TT và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Sáng 8/4/2010, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã diễn ra Hội nghị về chương trình phối hợp công tác giữa Sở TT&TT và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hảo, Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương, Trưởng các Phòng chuyên môn Sở Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh...

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các doanh nghiệp đã trao đổi thông tin về chức năng nhiệm vụ của mỗi bên, về những đặc điểm và nhu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sở TT&TT và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã bàn bạc và cùng thống nhất việc Sở TT&TT chủ trì điều phối các hoạt động phối hợp trong công tác hàng năm gồm: Phối hợp công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; 6 tháng một lần tiến hành giao ban giữa Sở và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, trao đổi thông tin và cùng nhau tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp; Hàng năm tổ chức hoạt động giao lưu thi đấu thể dục thể thao và văn nghệ giữa Sở với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông nhân các dịp lễ lớn, ngày truyền thống của ngành như: kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; kỷ niệm ngày Bưu điện Việt Nam; kỷ niệm ngày thành lập Sở TTTT...; Tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện như: xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ khó khăn cho các hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hảo – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao việc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đồng thuận thống nhất ký vào biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp công tác hàng năm; đây sẽ là tiền đề để các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông  đẩy mạnh quá trình hợp tác với nhau như trao đổi thông tin, dùng chung hạ tầng trạm BTS... tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương.
 

Sở TT&TT Hải Dương

Phạm Huy Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)