Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất (2006-2010)

(Mic.gov.vn) - Ngày 9/4/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ nhất (2006-2010). Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị trong khối công - nông - nghiệp tỉnh đã đến dự.

Là một đơn vị mới thành lập, song Sở Thông tin và Truyền thông đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và các đoàn thể để đi vào hoạt động có nền nếp. Cấp uỷ, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch UBND tỉnh phát động; cụ thể hoá nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đến từng CB, CCVC. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua: Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng người CB, CCVC “Trung thành, tận tuỵ, gương mẫu, sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ an toàn tài sản; bảo vệ bí mật quốc gia, an ninh nội bộ; xây dựng cơ quan văn hoá...

Quá trình tổ chức thực hiện Chi uỷ, Ban Giám đốc Sở đã đề ra những chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan. Chi uỷ chi bộ Sở thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đi đôi với việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và đảng viên; kết hợp có chính sách thu hút đội ngũ tri thức trẻ, đủ năng lực và trình độ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm, việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan.  Đặc biệt là từ khi thành lập đến nay, Sở TT&TT Điện Biên đã tham mưu kịp thời, có hiệu quả, giúp UBND tỉnh quản lý tốt 5 lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh là: Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Xuất bản.

Phát huy kết quả đạt được, trên tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, cùng với các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015; trong đó lấy chủ đề chính là "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh gắn với cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước" làm nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ II (2010-2015) của Sở.

Tại hội nghị, được sự uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chí Chu Xuân Trường, Giám đốc Sở đã trao 05 Bằng khen của Bộ TT&TT cho 01 tập thể và 04 cá nhân; UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2009.

Sở TT&TT Điện Biên

Lâm Thanh Hà

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)