Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin cho người phát ngôn và kiến thức pháp luật cho phóng viên

(Mic.gov.vn) - Trong hai ngày 08 và 09/4/2010 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin cho người phát ngôn và kiến thức pháp luật cho phóng viên. 62 học viên là người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong toàn tỉnh và toàn bộ phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, phòng VHTT và Đài PT-TH các huyện, thị.

Lớp tập huấn được tổ chức với mục đích để người phát ngôn của các cơ quan đơn vị- người cung cấp thông tin và phóng viên các cơ quan báo chí- người tiếp nhận thông tin sẽ có kiến thức pháp luật về báo chí, có kỹ năng cung cấp thông tin. Qua đó, sự phối hợp trong hoạt động báo chí sẽ tốt hơn, góp phần để báo chí hoạt động đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của quần chúng nhân dân.

Các học viên đã được nghe ông Vũ Xuân Khánh- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến về nội dung kiến thức pháp luật cho phóng viên. Nội dung phổ biến về: Luật Báo chí, Quyết định số 1113-QĐ/TU ngày 14/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; Quyết định số 884/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Về kỹ năng cung cấp thông tin của người phát ngôn đã được ông Hoàng Hữu Lượng- Cục trưởng Cục Báo chí- Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến.
 

Nguyễn Lan Hiển

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)