Sở TT&TT Bắc Giang triển khai công tác tuyên truyền năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 01/4/2010 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý I năm 2010. Dự hội nghị có Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Giang.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả nổi bật trong quý I năm 2010 của báo chí tỉnh Bắc Giang là luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, tập trung tuyên truyền những ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và khí thế thi đua học tập và lao động sản xuất của các địa phương, ban, ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung phản ánh những thành tựu kinh tế xã hội năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010, trọng tâm là phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006- 2010 và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị cũng thảo luận chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyên truyền của báo chí Bắc Giang như: tính chiến đấu chưa cao, còn thông tin nhiều về hội họp, chưa có nhiều bài viết tập trung phân tích đánh giá sâu.v.v… đồng thời bàn các biện pháp khắc phục nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới.

Đây là hội nghị giao ban đầu tiên kể từ khi Bắc Giang tổ chức ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo và quản lý báo chí giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Hội Nhà báo tỉnh (tháng 12 năm 2009) nhằm tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý báo chí trên địa bàn./.
 

Vân Hồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)