Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định triển khai nhiệm vụ công tác ngành thông tin và truyền thông năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng 15/3/2010, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thông tin và truyền thông năm 2010. Đến dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, VP Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan; Lãnh đạo UBND, phòng Văn hoá và Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố; các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, in, phát hành trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, trong năm sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh; kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý ngành; vai trò quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được xác lập và tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm thực hiện tốt. Mặt khác, Sở  đã cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chương trình công tác của ngành, nổi bật như: lĩnh vực bưu chính, phát hành báo chí tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả và ổn định. Hiện nay, toàn tỉnh có 233 điểm phục vụ bưu chính, bình quân mỗi điểm phục vụ 6.810 người/km2 với bán kính 2,87 km. Công tác phát hành Báo Đảng đến 152/159 xã, đạt tỷ lệ 95,54%. Lĩnh vực viễn thông, Internet có bước phát triển đáng kể, mạng viễn thông phát triển nhanh, đặc biệt mạng thông tin di động đã mở rộng vùng phủ sóng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, với 816 trạm, (tăng 278 trạm so năm 2008). Tổng số máy điện thoại trên toàn tỉnh là 1.686.000 máy điện thoại (trong đó có khoảng 1.444.500 máy điện thoại di động  và có 241.500 máy điện thoại cố định), đạt mật độ 90,3 máy/100 dân, (tăng 32% so năm 2008). Toàn tỉnh có hơn 27.000 thuê bao Internet (trong đó có khoảng 25.000 thuê bao ADSL, khoảng 2.000 thuê bao gián tiếp). Lĩnh vực CNTT đã được phổ cập và ứng dụng đến tất cả các lĩnh vực; mặt bằng tin học của người dân được nâng lên; nhiều cơ sở đào tạo, dịch vụ công nghệ cao được phát triển; hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT được cải thiện đáng kể; nhiều chương trình, dự án được triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận 5 vấn đề về Công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện; Hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương; Hiệu quả, cơ chế chính sách đối với hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; Phát triển nâng cao chất lượng mạng viễn thông; những thuận lợi, khó khăn trong lĩnh vực in, phát hành.

Trên cơ sở nhìn nhận và đánh giá những mặt đạt được của năm 2009, năm 2010 ngành thông tin và truyền thông phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, như: phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trong ngành TT&TT phát triển ngày càng lớn mạnh góp phần đưa kinh tế tỉnh Bình Định phát triển. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy toàn ngành, kiện toàn đội ngũ CBCC chuyên trách công nghệ thông tin của huyện, thành phố. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; tiếp tục triển khai thực hiện 03 Quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông, phát triển CNTT và Quy hoạch báo chí in; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và kế hoạch công nghiệp CNTT năm 2010; tăng cường công tác thanh, kiểm tra. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp BCVT, CNTT, in, phát hành cần tiếp tục đổi mới quản lý, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển, nhất là các dịch vụ bưu chính viễn thông, internet, xây dựng hạ tầng mạng đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh xã hội hoá một số lĩnh vực công tác của ngành, huy động các nguồn lực cho phát triển thông tin và truyền thông;

Nhân dịp này, sở Thông tin và Truyền thông đã  trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc sở cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành năm 2009. 
 

Thu Hoà - Sở TTTT Bình Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)