Sở TT&TT Tiền Giang được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

(Mic.gov.vn) - Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 cho Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Tiền Giang trên các lĩnh vực hoạt động như: Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; cấp giấy phép hoạt động ngành in; cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp giấy phép xuất bản bản tin; thẩm định cấu hình thiết bị tin học; thẩm tra, xác nhận khối lượng dịch vụ viễn thông công ích.

Sở TT&TT xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng cường khả năng của Sở trong hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp các loại hình dịch vụ hành chính công liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng giúp việc quản lý nhà nước được khoa học và hiệu quả, nâng cao uy tín của lãnh đạo, giúp lãnh đạo quản lý một cách hiệu quả các hoạt động, tạo tác phong làm việc, duy trì và củng cố mối quan hệ trong cơ quan… TCVN ISO 9001:2008 đem lại lòng tin, sự hài lòng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch, đó là các loại giấy tờ, thủ tục đơn giản, nhanh gọn, nâng cao năng suất lao động, kiểm soát các quá trình trong giải quyết các thủ tục, giúp cơ quan hành chính nhà nước tiết kiệm được tiền bạc và thời gian nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực…

Anh Thư - Sở TT&TT Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)