Sở TT&TT Bạc Liêu tổ chức tập huấn thực hiện ISO 9001:2008 cho cán bộ, công chức

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 02/3/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 tổ chức lớp tập huấn về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho 22 cán bộ, công chức thuộc Sở.


Chương trình tập huấn đã cung cấp nội dung của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nói chung, lợi ích thiết thực và các bước triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đặc thù trong cơ quan hành chính nhà nước.  

Sau 2 ngày tập huấn, nhìn chung cán bộ, công chức của sở đã nắm được những kiến thức cơ bản về ISO nói chung và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nói riêng, cũng như nhận thức được lợi ích và hiệu quả của việc áp dụng ISO 9001:2008 vào hoạt động của sở như: Chuẩn hoá các quy trình hành chính, đảm bảo các hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, đúng thời gian theo quy định hiện hành.

Đây là nội dung cần thiết để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của sở, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Bạc Liêu; Tạo sự chuyển biến về chất lượng phục vụ tổ chức và cá nhân; phong cách làm việc khoa học, hiệu quả hơn của Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu./.
 

Minh Thanh - Sở TT&TT Bạc Liêu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)