Sở TT&TT Phú Yên: Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý dịch vụ chuyển phát thư

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 02/3/2010, Phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý dịch vụ chuyển phát thư. Các học viên của lớp tập huấn là đại diện của Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thị xã, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đại diện các phòng VHTT các huyện, thị, thành phố.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp, giới thiệu cho các học viên khái lược các điểm chính của 3 khối nội dung: Dịch vụ chuyển phát thư, kiến thức pháp luật dịch vụ chuyển phát thư và công tác thanh tra dịch vụ chuyển phát thư. Đây là cơ sở nền tảng để các học viên, các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư có thể đọc, hiểu và nắm bắt được nội dung các Nghị định, Thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện dịch vụ chuyển phát thư. Ngoài các nội dung trên, đây là cơ hội để các học viên tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ ở cơ sở.

Sở TT&TT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)