Vĩnh Long: Ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin

(Mic.gov.vn) - Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ra Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/2/2010 ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn, phát sóng, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân các xã, phường có hệ thống thông tin đi qua nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, tố giác những hành vi gây nguy hại đến công trình mạng lưới bưu chính, viễn thông; Triển khai lực lượng cảnh sát nhân dân vũ trang canh gác, bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng khác về cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Khi xảy ra các vụ xâm phạm cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin nhanh chóng xác minh, truy xét, điều tra làm rõ nguyên nhân, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của đối tượng, kịp thời đưa ra xử lý theo pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp, phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông. Các bên tham gia hoạt động thông tin và truyền thông có trách nhiệm bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin, kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói, kiện hàng hóa, thông tin mà mình lưu trữ, chuyển qua mạng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và báo chí, xuất bản.

Quyết định có hiệu lực  thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2010.
 

Hoàng Thành (Thanh tra Sở TT&TT Vĩnh Long)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)