Xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang

(Mic.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang và Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bắc Giang tiến hành xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2009 của các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Kết quả xếp hạng nhằm làm cơ sở cho việc thúc đẩy triển khai ứng dụng CNTT của các cấp, ngành trong những năm tiếp theo.

Theo đó, 4 tiêu chí đánh giá xếp hạng gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT, Hạ tầng nhân lực CNTT, Ứng dụng CNTT-TT và Môi trường chính sách. Xếp hạng theo 2 khối: Khối huyện, thành phố và Khối Sở, Ban, Ngành. Kết quả xếp hạng đã được Sở TT&TT Bắc Giang công bố ngày 28/1/2010. Khối huyện, thành phố xếp theo thứ tự: 1.thành phố Bắc Giang; 2. huyện Yên Thế; 3. Yên Dũng; 4. Lạng Giang; 5. Tân Yên; 6. Lục Nam; 7. Hiệp Hòa; 8. Lục Ngạn; 9. Sơn Động; 10. Việt Yên. Khối các Sở, Ban, Ngành: dẫn đầu là Sỏ TT&TT, tiếp theo là Ban quản lý các KCN, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở xây dựng…

P. Bình - Theo Thông báo số 07/TB-STTTT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)