Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên triển khai nhiệm vụ năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng 25/01/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2010. Dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan, lãnh đạo cơ quan báo chí, doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin các huyện thị xã, thành phố.

Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, song Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên đã quyết tâm vượt khó, đoàn kết, nhất trí, chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng trên các lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí như: Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước 2009 - 2010; Quy định về quản lý, phát triển trạm BTS trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng và lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên đại bàn tỉnh; Quy định quản lý các hoạt động về Internet; Kế hoạch tuyên truyền trên các lĩnh vực Đồng thời tham gia thẩm định nhiều dự án viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh; xây dựng các Kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng CNTT trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt… 

 Xác định việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, gắn với công tác cải cách hành chính, nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các dự án ứng dụng CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, triển khai nâng cấp hạ tầng CNTT cho 14 cơ quan trên địa bàn tỉnh, mở 07 lớp đào tạo CNTT; tổ chức 02 hội nghị giao ban trực truyến tại điểm cầu Điện Biên với Bộ Thông tin và Truyền thông; cài đặt và tổ chức thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý điều hành eOffice có hiệu quả tại cơ quan, từng bước cải các thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng và Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng và phục vụ phòng chống lụt bão trong năm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 07 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông với 339 trạm thu phát sóng thông tin di động mặt đất (BTS). Toàn tỉnh có 79.824 thuê bao điện thoại cố định (đạt 16,25 máy/100 dân); 200 tuyến truyền dẫn cáp quang với tổng chiều dài 1.288,03 km, còn 27/112 xã, phường, thị trấn chưa có cáp quang.  Mạng lưới thông tin đã phủ đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp xúc với viễn thông và công nghệ thông tin. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông năm 2009 đạt hơn 133 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước gần 8 tỷ đồng. Năm 2009 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xác nhận kịp thời, chính xác sản lượng Viễn thông công ích cho các doanh nghiệp viễn thông với nguồn ngân sách hỗ trợ trên 37 tỷ đồng với 7 huyện với 100 xã, 1.347 bản được hưởng dịch vụ này, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình của bà con nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo trật tự quốc phòng - an ninh.

Việc quản lý hoạt động bưu chính cũng dần được tăng cường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính (Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel). Với tổng số 14 bưu cục, 60 tuyến đường thư. Hành trình phục vụ của các tuyến đường thư thực hiện đúng theo quy định, chất lượng  vận chuyển tương đối đảm bảo. Tổng doanh thu bưu chính năm 2009 của tỉnh Điện Biên đạt trên 30 tỷ đồng. 

Trong năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh tăng cường quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản; thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thi hành Luật Báo chí; quản lý nội dung thông tin đăng, phát sóng của các cơ quan báo chí ở  địa phương. Thực hiện các thủ tục hành chính về thẩm định, cấp giấy phép xuất bản, cho phép họp báo, thẩm định hồ sơ thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên internet đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Trong năm Sở đã cấp 58 giấy phép xuất bản, với số lượng in và phát hành 252.128 bản sách, tờ rơi và đĩa VCD. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác giao ban báo chí hàng tháng, bám sát định hướng chính trị, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin kịp thời, đầy đủ những sự kiện thời sự chính trị, kinh tế của đất nước và của địa phương;

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong tổ chức 7 đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên hầu hết các lĩnh vực như thuê bao di động trả trước, Internet, việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, trạm BTS, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt; năm 2009, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông được Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

Với chủ đề "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính", năm 2010 Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản với 10 nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm. Đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2009, đồng thời yêu cầu Sở tăng cường đoàn kết, bám sát chỉ đạo của Bộ TTTT, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh quản lý tốt 5 lĩnh vực của ngành: Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí và Xuất bản. Thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Giàng Thị Hoa đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông” cho ông Trần Văn Trọng - nguyên Gián đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên vì đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.
 

Lâm Thanh Hà

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)