Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang - Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các Phòng Văn hoá và Thông tin, ngày 26/11/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông cho các cán bộ công chức phòng Văn hoá - Thông tin 6 huyện, thị xã và chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông.

Qua lớp học, các học viên đã được các đồng chí Lãnh đạo Sở trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về Quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông. Các chuyên đề được tập huấn gồm: chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông; quản lý nhà nước trong ứng dụng Công nghệ thông tin; những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động thanh tra và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông; đặc biệt là nắm vững những nội dung, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước của Phòng Văn hoá- Thông tin; những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động thanh tra và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Qua buổi tập huấn, các cán bộ công chức cũng được cung cấp các thông tin về: Phối hợp chặt chẽ giữa huyện và các sở chuyên ngành để thực hiện tốt các quy định của nhà nước, của tỉnh trên lĩnh vực thông tin và truyền thông; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phát triển mạng lưới, cung cấp dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhân dân các vùng miền; tăng các chỉ số phát triển ngành đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật. Tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền của hệ thống phát thanh, truyền thanh ở huyện và xã. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại cấp huyện theo tinh thần Nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ và góp phần tích cực vào chương trình cải cách hành chính…
 

Sở TT&TT Tuyên Quang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)